Monday, July 6, 2009

Går Villa i vasken?

Dette ser ikke bra ut for David Villas mulige overgang til FC Barcelona.

Men selvfølgelig bra at Valencia får sine sårt behøvende penger, for en investorgruppe går inn med 500 millioner euro i Valencia. Da behøver de nok ikke å selge sin spissjuvel.

Får håpe Txiki får ut fingeren nå, Villa på topp i Barça gjør at vi går en lysende sesong i møte.